Klimatické zmeny v triede

Prial by som si, aby v budúcnosti nebol koniec pre zvieratá,“ napísal na hárok papiera jeden z detí v základnej škole ako svoj príspevok k časovej kapsule, ktorú vyrábala jeho trieda. Bolo to súčasťou jedného z workshopov s názvom „Nádej“, ktoré organizovala organizácia Planet and People na školách po celom Devone. Ďalšia pridala svoj vlastný návrh školskej budovy vyrobenej iba z recyklovateľného materiálu, ktorý bude rásť s každou vekovou skupinou, ako starne. Tretí nakreslil graf uhlíkovej stopy, ktorú vytvorili ľudia a ktorá bola plná ašpirácie. V roku 2023 bola zaznamenaná „vysoká“, ale v roku 2073 „nízka“. (Anoop Bhuller, viac ja countryandtownhouse.com)