Výskum a inovácie v oblasti klímy „by mali byť viac zamerané na cieľ“

Výskum a inovácie súvisiace so zmenou klímy sa musia podľa novej správy viac orientovať na ciele, aby Európa do roku 2050 dosiahla čisté nulové emisie skleníkových plynov.

V správe, ktorú vypracovala skupina nezávislých  expertov a ktorú zverejnila Európska komisia 4. marca, sa uvádza, že dosiahnutie klimatickej neutrálnosti Európy do roku 2050 si vyžaduje „mimoriadne úsilie a mobilizáciu všetkých sektorov a hospodárskych aktérov spolu so všetkou tvorivou a mozgovou silou“. dá sa vymyslieť“.

Podľa autorov, ktorých vedie Jerome Kisielewicz z poradenskej spoločnosti ICF, „každý sektor musí zásadne prehodnotiť spôsob, akým funguje, aby sa zabezpečilo, že sa dokáže transformovať smerom k tejto novej paradigme s nulovou sieťou“. (Nina Bo Wagner, viac na researchprofessionalnews.com)