Európsky klimatický pakt: Spoločenstvo podnecujúce zmenu

Pripojte sa k nám online v diskusii medzi európskym komisárom pre opatrenia v oblasti klímy Wopke Hoekstrom a veľvyslancami Európskeho paktu o zmene klímy, aby ste preskúmali, ako môže Spoločenstvo paktu v praxi formovať cestu vpred pre opatrenia EÚ v oblasti klímy.

Sledujte a zúčastňujte sa online konverzácie: https://webcast.ec.europa.eu/the-european-climate-pact-community-driving-the-change-breydel-2024-03-05

O Európskom klimatickom pakte 

Európsky klimatický pakt je hnutie ľudí zjednotených okolo spoločnej veci, pričom každý podniká kroky vo svojom svete na vybudovanie udržateľnejšej Európy pre nás všetkých. Pakt, ktorý spustila Európska komisia, je súčasťou Európskej zelenej dohody a pomáha Európskej únii splniť jej cieľ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou. (Viac na climate-pact.europa.eu)