Mäsový priemysel používa „dezinformácie“ na blokovanie zmien stravovania

Správa o dezinformáciách: Popieranie úrody, rozptýlenie a podvod naznačuje, že priemysel sa vyhýba zodpovednosti za svoju úlohu pri emisiách skleníkových plynov. Popieraním, vykoľajením, odďaľovaním a odkláňaním zmysluplných diskusií o kľúčových problémoch tohto sektora používa poľnohospodársky priemysel rovnakú taktiku ako lobby tabaku a fosílnych palív.

Správa načrtáva koordinované útoky sociálnych médií na vedu o výžive a vykresľovanie priemyslu ako cieľov „protimäsovej militantnosti“.

Hospodárske zvieratá tvoria viac ako 14 percent všetkých globálnych emisií, pričom mäso tvorí takmer 60 percent všetkých skleníkových plynov z produkcie potravín . Odborníci tvrdia, že výrazné zníženie spotreby mäsa a mliečnych výrobkov – najmä v bohatých krajinách – je nevyhnutné na splnenie medzinárodných klimatických cieľov. (Clare Carlile, viac na www.desmog.com)