AI a jej 10-miliónový nárast spotreby energie

Medzi rokmi 2010 a 2018 sa odhaduje celosvetový nárast o 550 % v počte pracovných záťaží dátových centier a výpočtových inštancií. Dátové centrá a prenosové siete sa spoločne podieľajú až 1,5 % na celosvetovej spotrebe energie. Vypúšťajú množstvo oxidu uhličitého porovnateľné s ročnou produkciou Brazílie.

Hyperscalery ako Google  , Microsoft  a Amazon  sa zaviazali k ambicióznym klimatickým cieľom, ktorých cieľom je dekarbonizácia ich prevádzky. Hyperscalery sú rozsiahle, vysoko optimalizované a efektívne zariadenia.

Šírenie AI však predstavuje pre tieto ciele obrovskú výzvu. Energeticky náročná povaha grafických procesorových jednotiek (GPU), ktorá je nevyhnutná pre trénovanie modelov AI, zvyšuje nápor na energetické zdroje.  (Jennifer L, viac na carboncredits.com)