Zvýšené riziko rekordných regionálnych teplôt počas El Niña v rokoch 2023 až 2024

V roku 2023 je vývoj El Niño pripravený viesť k globálnemu nárastu povrchových teplôt vzduchu (SAT), čo môže mať za následok bezprecedentné celosvetové otepľovanie.  Napriek tomu však regionálne vzorce anomálií SAT zostávajú rôznorodé a zakrývajú miesta, kde môžu byť historické rekordy otepľovania v nadchádzajúcom roku prekonané. Naša štúdia podčiarkuje významný vplyv El Niño a pretrvávanie klimatických signálov na medziročnú variabilitu regionálnej SAT, a to ako v amplitúde, tak aj v priestorovom rozložení. Pravdepodobnosť, že globálna priemerná SAT prekročí historické záznamy, vypočítané od júla 2023 do júna 2024, sa odhaduje na 90 %, v závislosti od ročných priemerných teplotných anomálií morského povrchu vo východnom rovníkom Pacifiku presahujúcich 0,6 °C. Medzi regióny obzvlášť náchylné na zaznamenávanie rekordne vysokých SAT patria pobrežné a priľahlé oblasti v Ázii, ako je Bengálsky záliv a Juhočínske more, ako aj Aljaška, Karibské more a Amazonka. (Ning Jiang , Congwen Zhu, Yuejian Zhu , viac na nature.com)