Kvalita ovzdušia sa aktuálne sleduje aj v kúpeľnom meste Piešťany

V súvislosti s kvalitou ovzdušia patrí Trnavský samosprávny kraj (ďalej TTSK) medzi menej problémové oblasti, keďže kvalita ovzdušia tu nie je výrazne ovplyvňovaná veľkými miestnymi  zdrojmi znečistenia. Zároveň lepšie ovzdušie v porovnaní so zvyškom Slovenska zabezpečuje aj samotná príroda. Výhodou je členitosť terénu, veternosť územia, priemerná ročná teplota, či menej časté inverzie. Neustále sa však zvyšuje miera využívania individuálnej automobilovej dopravy a narastá tiež vykurovanie  domácností tuhým palivom v súvislosti s nedávnou energetickou krízou. Tá zasiahla krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska, čo sa začína prejavovať najmä v náraste spotreby palivového dreva a, žiaľ, aj k spaľovaním odpadov. (Viac na populair.sk)