Výskumníci vyvinuli presnejšiu metódu merania uhlíkovej stopy

Výskumníci z Bayreuthu chcú v budúcnosti presnejšie vypočítať uhlíkovú stopu spoločností. Pojem „uhlíková stopa“ sa vzťahuje na zaznamenávanie skleníkových plynov ovplyvňujúcich klímu a ich zostavovanie v bilancii skleníkových plynov. Pre presnejšie výpočty porovnávala Nora Kuhn vo svojej bakalárskej práci 8 500 produktov na Katedre environmentálnej výrobnej technológie (LUP) na Univerzite v Bayreuthe s podporou Dr. Bernda Rosemanna, akademického riaditeľa LUP, a Dominika Roppelta, Nory Kuhn vedúci bakalárskej práce a doktorand na tomto odbore.

Produkty boli analyzované na základe ich hmotnosti, na rozdiel od predtým používanej metódy založenej na výdavkoch. Emisné faktory založené na výdavkoch odhadujú, koľko skleníkových plynov spoločnosť vypúšťa na základe peňazí, ktoré minie na produkty. To však môže byť nepresné, pretože predpokladá, že všetky produkty v kategórii emitujú rovnaké množstvo skleníkových plynov. Navyše ceny môžu kolísať vplyvom trhových podmienok, no váha zostáva rovnaká. (Jennifer Opel z Bayreuthskej univerzity, viac na phys.org)