Najdôležitejší graf dekarbonizácie, ktorý uvidíte tento rok

Zarážajúce údaje signalizujú, že odstraňovanie uhlíka sa nezväčšuje dostatočne rýchlo na to, aby obmedzilo klimatickú krízu. Nat Bullard, dlhoročný klimatický spisovateľ, konzultant a expert, ktorý pôsobí v poradnom výbore pre energetický think-tank Ember, minulý týždeň zverejnil svoj každoročný balíček o dekarbonizácii , ktorý obsahuje 200 grafov ilustrujúcich stav klimatických technológií.

Napriek čoraz naliehavejším výzvam Medzivládneho panelu pre zmenu klímy na rozšírenie projektov odstraňovania oxidu uhličitého sa počet operačných systémov v komerčnom rozsahu za posledných šesť rokov takmer nepohol.

Čo sa rozrástlo, je rad projektov v štádiu uskutočniteľnosti a vývoja. Budú sa však tieto počiatočné projekty rozvíjať dostatočne rýchlo, aby záležalo na klíme? Graf naznačuje, že cesta od uskutočniteľnosti k prevádzke je veľmi pomalé stúpanie.

Dobrou správou je, že existuje dobre používaná príručka na urýchlenie prijatia klimatických technológií a objavuje sa v celej Bullardovej prezentácii. (Margaret Morales, viac na greenbiz.com)