EÚ prijíma nové nariadenie o odstránení 500 miliónov ton emisií skleníkových plynov

Európska rada oznámila, že prijala novú legislatívu zameranú na postupné znižovanie emisií vysoko účinných skleníkových plynov vrátane fluórovaných plynov (F-plyny) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS), čo predstavuje posledný významný krok k implementácii nového nariadenia.

Podľa vyhlásenia Európskej komisie, ktoré toto oznámenie víta, nové pravidlá povedú k odstráneniu 500 miliónov ton emisií ekvivalentných CO2 do roku 2050, čo sa zhruba rovná kombinovaným ročným emisiám Francúzska a Belgicka.