Klimatické zmeny: stromy úplne vyschli a napadli parazity, lesy trpia

Zábery sú zarážajúce, letecké pohľady z minulého roka nám umožňujú uvedomiť si rozsah škôd, ktoré sa už nejaký čas dejú v lesoch medzi Čiernym Balogom a Drábskom.  Tento jav postihuje väčšinu smrečín v našom regióne.  Tieto stromy sú úplne vysušené.  Príčina: po sebe idúce suchá v posledných rokoch podporili vývoj malého parazita: podkôrneho hmyzu. Ohryzie strom už oslabený vodným stresom, vyvinie sa pod kôrou a už o pár týždňov spôsobí jeho odumretie.  Postihnutá je takmer celá populácia. Potom je potrebné len jedno riešenie: zabitie. Tento parazit postihuje iba smreky. Obavy však zaťažujú aj budúcnosť iných druhov.

 

 

.