Environmentálna skupina vyjadruje obavy z medzery v ozóne a klimatickej zmluve

Nová správa od environmentálneho dozoru vyvoláva obavy z medzery v zmluve zameranej na zníženie produkcie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a otepľujú klímu. Environmental  Investigation Agency (EIA), advokátska skupina, zverejnila v utorok svoju správu , v ktorej zistila emisie látok v USA, o ktorých sa predpokladá, že budú postupne vyradené podľa Montrealského protokolu. Táto zmluva, uzavretá v roku 1987, vyzýva na postupné znižovanie chlórfluórovaných uhľovodíkov (CFC), ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a sú silnými chemikáliami na otepľovanie planét. Považuje sa to za vzácny environmentálny úspech, keďže ozónová vrstva sa obnovuje. (RACHEL FRAZIN)