Stredozemné more v popredí klimatických zmien

Lesné požiare, suchá, vlny horúčav, kolaps suchozemskej a morskej biodiverzity… očakáva sa, že dôsledky klimatických zmien budú drastickejšie ako inde v regione.  Stredomorská panva sa prehrieva. V regióne je globálne otepľovanie silnejšie, než je celoplanetárny priemer, a v lete bude pršať čoraz menej. Suchá a vlny horúčav sa preto budú naďalej predlžovať a zintenzívňovať s výrazným vplyvom na vodné zdroje, poľnohospodárstvo, biodiverzitu a ekosystémy v regióne. Ale ak sa zameriame na pôdu, nárast nie je väčší ako inde. Pretože skutočné špecifikum je v samotnom mori. Otepľuje sa takmer rovnako rýchlo ako zemeguľa – v priemere +1,1 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím – pričom teplota globálneho oceánu sa za posledné storočie zvýšila o 0,6 °C.