ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Nová Budapešťská deklarácia zaväzuje európske krajiny, aby vypracovali „Národné plány na prispôsobenie sa zdraviu“

Budapeštianska deklarácia, ktorú 7. júla 2023 prijali krajiny európskeho regiónu WHO, formuluje politické záväzky a opatrenia na riešenie zdravotných rizík, ktoré predstavuje trojitá kríza zmeny klímy, znečistenia a straty biodiverzity. Mohlo by sa stať skutočnou zmenou hry pre zapojenie zdravotníckeho sektora do klimatických zmien a pre príspevok klimatickej politiky k zdraviu. Pokiaľ ide o adaptačnú politiku, kľúčovým záväzkom je vypracovanie, aktualizácia a implementácia „Národných adaptačných plánov v oblasti zdravia“, či už ako samostatných dokumentov, alebo ako súčasti širších národných adaptačných plánov.