Vedci varujú, že 1 miliarda ľudí na ceste zomrie na klimatické zmeny

Fosílne palivá, ktoré dnes ľudstvo spaľuje, budú zajtra rozsudkom smrti pre mnoho životov. Nedávny prehľad 180 článkov o úmrtnosti ľudí na klimatické zmeny sa ustálil na hlboko znepokojujúcom čísle. Počas nasledujúceho storočia alebo tak, konzervatívne odhady naznačujú, že v dôsledku klimatických katastrof by mohla zomrieť miliarda ľudí, možno aj viac. Ako väčšina predpovedí do budúcnosti, aj táto je založená na niekoľkých predpokladoch. Jedným z nich je hrubé pravidlo nazývané „pravidlo 1 000 ton“. V tomto rámci sa hovorí, že každých tisíc ton uhlíka, ktoré ľudstvo spáli, nepriamo odsúdi budúceho človeka na smrť. Ak svet dosiahne teploty o 2 °C vyššie ako je priemerná globálna predindustriálna teplota, k čomu sme v najbližších desaťročiach na dobrej ceste , potom je to veľa stratených životov. Na každý stupeň oteplenia o 0,1 °C odteraz môže svet utrpieť približne 100 miliónov úmrtí. (CARLY CASSELLA)