Globálne otepľovanie, obrovská výzva pre lyžovanie v Európe

Ak nárast priemernej teploty zemegule presiahne +3 °C, 91 % z tisícok lyžiarskych oblastí na starom kontinente bude pravdepodobne zaznamenať nízke sneženie.  Nebezpečenstvo, ktoré môže byť len čiastočne kompenzované rozšírením snežných diel, oznamuje štúdia. Ide o rozsiahlu prácu prezentovanú skupinou francúzskych a rakúskych klimatológov v Nature Climate Change : študovali vývoj priemernej ročnej snehovej pokrývky na takmer všetkých európskych lyžiarskych strediskách – počítané medzi decembrom a februárom, srdcom lyžiarskej sezóny. – za viacerých predpokladov globálneho otepľovania. Modelovanie založené na historických údajoch a projekciách sneženia a teploty pre zvýšenie priemernej teploty Zeme až o 4°C. (Denis Delbecq)