Výbor pre práva dieťaťa vyzýva štáty, aby konali

Výbor OSN pre práva dieťaťa po prvýkrát výslovne potvrdil právo detí na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie a zverejnil podrobnú analýzu záväzkov členských štátov podľa Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Tento dohovor, vytvorený v roku 1989 a ratifikovaný 196 štátmi, stanovuje univerzálne práva detí, ako je právo na život, prežitie a rozvoj a právo na zdravie. Všeobecný komentár poskytuje právne usmernenie o tom, čo tieto práva znamenajú pre konkrétnu tému alebo oblasť práva. Všeobecná poznámka č. 26 o právach detí a životnom prostredí, najmä o zmene klímy, ktorá bola práve zverejnená, sa výslovne zaoberá klimatickou núdzou, kolapsom  biodiverzity a všadeprítomným znečistením, pričom navrhuje protiopatrenia na ochranu životov a životných vyhliadok detí.