ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Výbor pre práva dieťaťa vyzýva štáty, aby konali

Výbor OSN pre práva dieťaťa po prvýkrát výslovne potvrdil právo detí na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie a zverejnil podrobnú analýzu záväzkov členských štátov podľa Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Tento dohovor, vytvorený v roku 1989 a ratifikovaný 196 štátmi, stanovuje univerzálne práva detí, ako je právo na život, prežitie a rozvoj a právo na zdravie. Všeobecný komentár poskytuje právne usmernenie o tom, čo tieto práva znamenajú pre konkrétnu tému alebo oblasť práva. Všeobecná poznámka č. 26 o právach detí a životnom prostredí, najmä o zmene klímy, ktorá bola práve zverejnená, sa výslovne zaoberá klimatickou núdzou, kolapsom  biodiverzity a všadeprítomným znečistením, pričom navrhuje protiopatrenia na ochranu životov a životných vyhliadok detí.