Publikovaná nová prípadová štúdia: „Program obnovy krajiny a povodia pre Košický kraj (Slovensko)“

Juhovýchod Slovenskej republiky je pokrytý ornou pôdou a lesmi, ktoré trpia kombinovanými vplyvmi klimatických zmien a nevhodným hospodárením s pôdou. Košický kraj na základe minulých úspešných iniciatív realizuje ambiciózny program obnovy s cieľom znížiť odtok vody, pôsobiť proti suchu a vlnám horúčav prostredníctvom rôznych typov vodozádržných štruktúr v lesoch, poľnohospodárskej krajine a mestách. Táto prípadová štúdia pomôže vyplniť medzeru, pokiaľ ide o geografické pokrytie prípadových štúdií (stredná Európa) o klimatickom prispôsobení.

Prečítajte si viac na tejto  stránke prípadovej štúdie Climate-ADAPT .

 

 

 

.