Aký je váš postoj ku klimatickým zmenám?

Aký je náš, váš, postoj ku klimatickým zmenám? Ste viac konzervatívny, roháč alebo rebel  ? Každý postoj zodpovedá aspektu energetického prechodu. Každý z nás má tendenciu uprednostňovať časť úsilia, ktoré treba vynaložiť, aby sme sa nakoniec priblížili k uhlíkovej neutralite (žiadne čisté emisie uhlíka v roku 2050). V absolútnom vyjadrení musia byť tieto tri dimenzie vpísané súčasne, v rovnakej dynamike. To je dôvod, prečo je toto obdobie zlomu zložité, pretože každý používa svoje vlastné prostriedky na presadenie svojho pohľadu. Postoj môže byť skôr pasívny voči konzervatívcom, odrážať silu moci, ktorá je na mieste s Cornucopians alebo dokonca vyvolať násilné reakcie, niekedy hraničiace s demokraciou s  rebelmi.  Odôvodnením je potom uvažovať o tom, že toto je jediný možný spôsob, ako vziať do úvahy ich stanovisko. Toto rozdelenie tiež ukazuje, že každý nemá rovnaký časový rozsah, rovnaký rozsah naliehavosti vzhľadom na zmenu klímy. V takom prípade nesmieme váhať s tým, že sa budeme vyhýbať rozsahu problému. (Philippe Waechter)