Zoznam krajín, kde globálne otepľovanie spôsobí najviac obetí, odhalila vedecká štúdia

Krajiny „globálneho severu“ (všetky krajiny Európy, Severnej Ameriky a rozvinuté regióny Ázie), ktoré predstavujú 14 % svetovej populácie, sú zodpovedné za 92 % kumulatívnych  emisií CO2 v období rokov 1850 – 2015 . viedli ľudstvo k prekročeniu jednej z planetárnych hraníc. Sú to však naopak krajiny južnej pologule, ktoré budú trpieť dopadmi klimatických zmien viac, ukázali autori kombináciou rizík chorôb vypočítaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) s populačnými projekciami. zo strany Organizácie  Spojených národov.Štúdia tak mapuje odhadovanú úmrtnosť v roku 2050 pre štyri príčiny: prípady hnačkových ochorení (deti do 15 rokov) a malárie spojená so zmenou klímy, úpal (nad 65 rokov); a nakoniec podvýživa (do 5 rokov).