Obehové hospodárstvo: Do ​​platnosti vstupuje nový zákon o udržateľnejších, obehových a bezpečnejších batériách

Dnes vstupuje do platnosti nový zákon, ktorý má zabezpečiť zber, opätovné použitie a recykláciu batérií v Európe. Nové nariadenie o batériách zabezpečí, že v budúcnosti budú mať batérie nízku uhlíkovú stopu, budú používať minimálne škodlivé látky, budú potrebovať menej surovín z krajín mimo EÚ a budú sa zbierať, opätovne používať a recyklovať vo vysokej miere v Európe. Podporí sa tým prechod na obehové hospodárstvo, zvýši sa bezpečnosť dodávok surovín a energie a posilní sa strategická autonómia EÚ. V súlade s ambíciami obehovosti Európskej  zelenej dohody je nariadenie o batériách prvou európskou legislatívou, ktorá využíva prístup celého životného cyklu, v ktorom sú získavanie, výroba, používanie a recyklácia riešené a zakotvené v jedinom zákone.