Nová štúdia odhaľuje neprimeranú uhlíkovú stopu bohatých

Nový výskum, ktorý uskutočnila University of Massachusetts Amherst, naznačuje, že 10 % najbohatších Američanov sa podieľa na 40 % celkových emisií skleníkových plynov v krajine. Štúdia publikovaná v časopise PLOS Climate vytvára spojenie medzi príjmom, najmä príjmom pochádzajúcim z finančných investícií, a emisiami produkovanými na generovanie tohto príjmu. Vedci odporúčajú, aby politici na spravodlivé dosiahnutie cieľa obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 C prijali dane zamerané na akcionárov a uhlíkovú intenzitu investičných príjmov. Vedci a environmentalisti už dlho vedia, že spotreba – množstvo a druh jedla, ktoré jeme, vozidlá, ktoré riadime, a všetko, čo kupujeme – úzko súvisí s emisiami skleníkových plynov. Tradičná environmentálna politika sa potom snažila buď obmedziť spotrebu, alebo ju nasmerovať na ekologickejšie cesty: nahradiť červené mäso rastlinnou stravou alebo vymeniť hltač plynu za elektrické vozidlo. (University Of Massachusetts Amherst)