Účtovanie CO2 založené na transakciách od SAP: Podpora ochrany klímy

Udržateľnosť a najmä ochrana klímy sa rýchlo stali hlavnými prioritami vedúcich pracovníkov. Už nejde o to, prečo by firmy mali prispievať k ochrane klímy, ale ako. Aj keď to môže znieť nepravdepodobne: Nie nepodstatnú úlohu v tom môže hrať účtovníctvo. Firmy musia začať s emisiami skleníkových plynov zaobchádzať ako s finančnými transakciami. Na to potrebujú systém účtovania CO 2 , ktorý je podobný ich finančnému účtovníctvu.  Účtovanie uhlíka sa však stále vykonáva hlavne pomocou tabuliek a poloautomatických nástrojov, ktoré na určenie  uhlikovej stopy používajú odhady  a priemery . Len 9 percent spoločností má komplexný prehľad o svojich emisiách skleníkových plynov a ich vplyve na celý hodnotový reťazec.