Trhové trendy a štatistiky výskumu uhlíkových kreditov do roku 2032

Uhlíkové kredity sú kľúčovou zložkou programov obchodovania s uhlíkom a kompenzácie uhlíka, ktoré sú určené na zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) a boj proti zmene klímy. Základný koncept sa točí okolo priradenia peňažnej hodnoty určitému množstvu emisií skleníkových plynov znížených alebo odstránených z atmosféry. Jeden uhlíkový kredit sa zvyčajne rovná jednej metrickej tone oxidu uhličitého (CO2) alebo jeho ekvivalentu v iných skleníkových plynoch. Veľkosť trhu s uhlíkovými kreditmi bola v roku 2022 ocenená na 2 miliardy USD a odhaduje sa, že do roku 2032 dosiahne 143,5 miliardy USD, pričom od roku 2023 do roku 2032 vzrastie CAGR o 55,5 %.