Nové štandardy uhlíkových kreditov usmerňujú spoločnosti o dobrých projektoch kompenzovania

Globálna iniciatíva na podporu trhu s kompenzáciou uhlíka v hodnote 2 miliardy USD vydala usmernenia, ktoré majú pomôcť spoločnostiam vybrať si lepšie uhlíkové kredity a zaviesť väčšiu transparentnosť do neregulovaného sektora. S rastúcimi požiadavkami  na kompenzáciu uhlíka, aby sa splnili čisté nulové ciele, sa nezávislý orgán snaží vydať označené kredity do konca roka.
Globálny trh s kompenzáciou uhlíka je neregulovaný, čo sťažuje spoločnostiam odhadnúť, ktoré kredity sú dobré, s otázkami o slabej transparentnosti priemyslu a environmentálnej kvalite projektov. S cieľom bojovať proti tomu Rada integrity pre dobrovoľný trh s uhlíkom (ICVCM) zverejnila svoje kritériá pre projekty na dosiahnutie svojich nových základných princípov uhlíka (CCP). Hovorca ICVCM v rozhovore pre FoodNavigator povedal: „V minulom roku mnoho spoločností odstúpilo od predchádzajúcich záväzkov nakupovať uhlíkové kredity v dôsledku obáv z kvality kreditov na trhu. (Anay Mridul)