Európska komisia schválila štátne miliardy na ochranu klímy v Nemecku

Pri prechode na klimaticky neutrálnu ekonomiku môže Nemecko podporiť firmy celkovou sumou troch miliárd eur. Dozorné orgány EÚ pre hospodársku súťaž túto podporu povolili – môže mať formu grantov, daňových úľav, nižších úrokových sadzieb alebo záruk za pôžičky.Spoločnosti, ktoré vyrábajú batérie,  solárne systémy , veterné turbíny,  tepelné čerpadlá , elektrolyzéry alebo systémy na ukladanie CO₂, môžu byť financované. Podľa Komisie EÚ musia byť dotácie poskytnuté do 31. decembra 2025 a majú poskytnúť impulz pre  súkromné ​​investície do technológií šetrných ku klíme . „Je to dôležitý príspevok k ambicióznym  cieľom Európy v oblasti klímy,“ povedala komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.