Veľká časť grónskeho ľadu by sa mohla roztopiť, aj keď sa svet neoteplí

Aj keď sa planéta neoteplí ako teraz, topenie ľadu v Grónsku by mohlo pridať ku globálnej priemernej hladine mora najmenej 1,5 metra a možno až 5 metrov. Jadro sedimentu spod grónskeho ľadového príkrovu poskytlo prvý priamy dôkaz, že veľká časť ľadu zmizla  počas medziľadovej doby pred 400 000 rokmi, keď boli globálne teploty podobné tým, aké sú dnes. Zistenia ukazujú, že aj keď sa planéta neoteplí ako teraz, strata ľadu zo samotného Grónska by ku globálnej priemernej hladine mora pridala najmenej 1,5 metra a možno až 5 metrov . To je v súlade s existujúcimi prognózami, ale štúdia poskytuje priame dôkazy na ich podporu. (Michael Le Page)