ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čo je obnoviteľná energia? Výhody, zdroje a najlepšie spoločnosti

Sektor obnoviteľnej energie, ktorý bol kedysi považovaný za okrajový segment priemyslu čistej energie, sa teraz stal významným zdrojom energie v USA a na celom svete.  Keďže spoločnosti sa snažia dosiahnuť čistú nulu prechodom od fosílnych palív, viac sa spoliehajú na obnoviteľné zdroje energie.  Obnoviteľná energia zohráva kľúčovú úlohu v ceste energetickej bezpečnosti a udržateľnosti USA, Európy a ďalších bohatých krajín.  Preto nie je prekvapujúce, že podniky a vlády začleňujú obnoviteľné zdroje do svojich stratégií v oblasti životného prostredia alebo zmeny klímy.   Prečo teda subjekty zintenzívňujú svoje úsilie a intenzívne investujú do obnoviteľných zdrojov v snahe o čistejšiu a zelenšiu budúcnosť?  (Jennifer L, carboncreditd)