ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čo je zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka (CCUS)?

CCUS zahŕňa zachytávanie CO2, vo všeobecnosti z veľkých bodových zdrojov, ako je výroba energie alebo priemyselné zariadenia, ktoré ako palivo využívajú buď fosílne palivá alebo biomasu. Ak sa zachytený CO2 nepoužije na mieste, stlačí sa a prepraví potrubím, loďou, železnicou alebo kamiónom, aby sa mohol použiť v rôznych aplikáciách, alebo sa vstrekuje do hlbokých geologických útvarov, ako sú napríklad vyčerpané ložiská ropy a plynu alebo slané vodonosné vrstvy. V prevádzke je už približne 40 komerčných zariadení, ktoré využívajú zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka (CCUS) na priemyselné procesy, transformáciu paliva a výrobu energie.  Nasadenie CCUS v minulosti zaostávalo za očakávaniami, ale dynamika v posledných rokoch výrazne vzrástla, s viac ako 500 projektmi v rôznych fázach vývoja v rámci hodnotového reťazca CCUS.