EÚ môže aktualizovať klimatický záväzok, aby preukázala rýchlejší pokrok pri plnení cieľov CO2

Krajiny Európskej únie diskutujú o tom, či aktualizovať svoj klimatický záväzok pred tohtoročným summitom COP28, aby ukázali, že očakávajú prekročenie svojho súčasného cieľa zníženia emisií CO2, uvádza sa v návrhu dokumentu. 27-členná EÚ má jeden z najambicióznejších klimatických cieľov spomedzi veľkých ekonomík – zákonne súhlasila so znížením svojich čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. (Kate Abnett, Reuters)