Európa by mala obmedziť „luxusnú“ spotrebu energie, aby splnila emisné ciele, tvrdí štúdia

Vedci zistili, že miernym obmedzením dopytu po „luxusnom“ 20 % európskych spotrebiteľov, ktorí spotrebúvajú najviac energie, sa ušetrí sedemnásobok množstva plynov na vykurovanie planéty, ktoré by boli emitované pri uspokojovaní základných potrieb 20 % spotrebiteľov, ktorí spotrebujú najmenej energie. Štúdia, ktorá modelovala efekt zmenšovania rozdielov v spotrebe energie medzi domácnosťami v 27 európskych krajinách, zistila, že obmedzenie dopytu z hornej pätiny, dokonca aj na pomerne vysokej úrovni, znížilo znečistenie skleníkovými plynmi zo spotreby energie o 9,7 % a zároveň zvýšilo dopyt. od ľudí v dolnej pätine, ktorí tiež žijú v chudobe, na pomerne nízku úroveň, zvyšuje emisie len o 1,4 %. (Ajit Niranjan, the Guardian)