ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Európa by mala obmedziť „luxusnú“ spotrebu energie, aby splnila emisné ciele, tvrdí štúdia

Vedci zistili, že miernym obmedzením dopytu po „luxusnom“ 20 % európskych spotrebiteľov, ktorí spotrebúvajú najviac energie, sa ušetrí sedemnásobok množstva plynov na vykurovanie planéty, ktoré by boli emitované pri uspokojovaní základných potrieb 20 % spotrebiteľov, ktorí spotrebujú najmenej energie. Štúdia, ktorá modelovala efekt zmenšovania rozdielov v spotrebe energie medzi domácnosťami v 27 európskych krajinách, zistila, že obmedzenie dopytu z hornej pätiny, dokonca aj na pomerne vysokej úrovni, znížilo znečistenie skleníkovými plynmi zo spotreby energie o 9,7 % a zároveň zvýšilo dopyt. od ľudí v dolnej pätine, ktorí tiež žijú v chudobe, na pomerne nízku úroveň, zvyšuje emisie len o 1,4 %. (Ajit Niranjan, the Guardian)