Aké procesy zahŕňa rodina ISO 14000?

Všetky normy

  • ISO 14001 až 14015 sa týkajú systémov environmentálneho manažérstva (EMS).Skupina ISO 14001-15 poskytuje pokyny na implementáciu a začlenenie EMS a ako hodnotiť fyzické miesta a organizácie. Hodnotenie výkonu EMS je zahrnuté v ISO 14031 .
  • ISO 14050 slúži ako glosár pre rodinu 14000.
  • Podskupina ISO 14020  pokrýva environmentálne značky a tvrdenia . ISO 14063 rozširuje spektrum a poskytuje usmernenia a príklady pre environmentálnu komunikáciu , internú aj externú.
  • ISO 14040 až 14049 načrtáva usmernenia pre hodnotenie životného cyklu a stanovovanie cieľov .
  • Podrodina ISO 14060 poskytuje návod na kvantifikáciu, vykazovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov, ako aj procesov okolo nich. Táto podrodina je veľmi praktická, od toho, ako vytvoriť podnikový inventár GHG ( ISO 14064-1 ), až po to, ako vytvoriť uhlíkovú stopu produktu ( ISO 14067 ) a ako validovať a overovať vyhlásenia o GHG ( ISO 14064-3 ).  ISO 14065 stanovuje požiadavky na validačné a overovacie orgány a ISO 14066 definuje požiadavky na kompetencie pre validačné tímy GHG a overovacie tímy. 

(SOFIA PYRGIOTI, carbon cloud)