Klimatické zmeny prinútia nespočetné množstvo druhov prekonať náhly zlom

Nedávna štúdia vedená výskumníkom z University College London , publikovaná v Nature Ecology & Evolution , odhaľuje, že zmena klímy by mohla náhle vytlačiť druhy za kritické prahy, keď sa v rámci svojich geografických biotopov stretnú s nepredvídanými  teplotami. Štúdia predpovedá časovú os a miesta, kde môžu byť druhy na celom svete vystavené potenciálne nebezpečným  teplotným zmenám v dôsledku zmeny klímy. Výskumný tím z UCL, University of Cape Town, University of Connecticut a University at Buffalo analyzoval údaje z viac ako 35 000 druhov zvierat (vrátane cicavcov, obojživelníkov, plazov, vtákov, koralov, rýb, hlavonožcov a planktónu) a morských tráv. z každého kontinentu a oceánskej oblasti, spolu s klimatickými projekciami až do roku 2100.