Ktoré krajiny a odvetvia vypúšťajú najviac emisií skleníkových plynov (infografika)

Pozrite sa, ktoré krajiny a odvetvia ako v EÚ, tak aj na celom svete, najviac zaťažujú životné prostredie skleníkovými plynmi. Emisie skleníkových plynov prispievajú k urýchleniu klimatických zmien. Kto sú najväčší producenti?  Ktorý sektor produkuje najviac emisií?Ako znázorňuje infografika vyššie, najviac vypúšťaným plynom do ovzdušia je CO2. Tento plyn vzniká pri všetkých bežných aktivitách ľudí. Ostatné skleníkové plyny sú síce v ovzduší v menšej koncentrácii, no zachytávajú teplo niekoľkonásobne viac, než CO2. Napríklad  metán je v priebehu 20 rokov viac ako 80-krát silnejší ako CO2.