Čo sú uhlíkové kredity a uhlíkové kompenzácie?

Pojmy sa často používajú zameniteľne, ale uhlíkové kredity a uhlíkové kompenzácie fungujú na rôznych mechanizmoch.

Uhlíkové kredity , známe aj ako uhlíkové kvóty, fungujú ako potvrdenia o povolení na emisie. Keď si spoločnosť kúpi uhlíkový kredit, zvyčajne od vlády, získa povolenie na produkciu jednej tony emisií CO 2 . S uhlíkovými kreditmi plynú príjmy z uhlíka vertikálne od spoločností k regulačným orgánom, hoci spoločnosti, ktoré skončia s nadbytočnými kreditmi, ich môžu predať iným spoločnostiam.

Kompenzuje to horizontálne a obchoduje s výnosmi z uhlíka medzi spoločnosťami. Keď jedna spoločnosť odstráni jednotku uhlíka z atmosféry ako súčasť svojej bežnej obchodnej činnosti, môže vytvoriť uhlíkovú kompenzáciu. Ostatné spoločnosti si potom môžu túto uhlíkovú kompenzáciu kúpiť, aby znížili svoju vlastnú uhlíkovú stopu.

Všimnite si, že tieto dva pojmy sa niekedy používajú zameniteľne a kompenzácie uhlíka sa často označujú ako „offsetové kredity“. Napriek tomu by sa tento rozdiel medzi kreditmi za dodržiavanie predpisov a dobrovoľnými kompenzáciami mal mať na pamäti. (Jennifer L, viac na carboncredits.com)