Deň EÚ pre obete globálnej klimatickej krízy

Európska komisia, Parlament a Rada určili 15. júl za Deň EÚ pre obete globálnej klimatickej krízy. Tento deň vzdáva poctu tým, ktorí boli stratení a postihnutí klimatickou krízou, a slúži ako výzva k akcii. Musíme konať hneď, aby sme minimalizovali vplyv zmeny klímy všade, kde je to možné, a vybudovať odolnosť, aby sme ochránili to, čo je pre nás najcennejšie – naše životy a naše zdravie. (Via na climate.ec.europa.eu)