Ako môže banková únia a únia kapitálových trhov pomôcť Európe financovať problém zmeny klímy

Zmena klímy a opatrenia prijaté na zmiernenie jej negatívnych dôsledkov by mali vzbudzovať veľké obavy pre európskych občanov, hospodárstva a v konečnom dôsledku aj pre finančnú stabilitu. Odborníci sa zhodujú v tom, že na zníženie emisií a obmedzenie rizík klimatických zmien sú každý rok potrebné miliardy eur. S poslaním ESM chrániť finančnú stabilitu považujeme za dôležité preskúmať financovanie ekologickej transformácie a čo možno urobiť na odstránenie akejkoľvek medzery vo financovaní.

Záväzky, legislatíva a politiky sú len začiatok

V reakcii na riziká zmeny klímy plánujú členské štáty Európskej únie (EÚ) klimatickú neutralitu do roku 2050 v súlade so záväzkom ku globálnej zmene klímy podľa Parížskej dohody. Na dosiahnutie tohto cieľa EÚ premenila plán uhlíkovej neutrality na záväzné európske právo prostredníctvom právnych predpisov a politík. Tieto opatrenia, hoci sú len prvým krokom, znamenajú realistické a primerané limity emisií uhlíka v EÚ. (Viac na esm.europa.eu)