Môžeme sa naučiť, ako zastaviť klimatickú krízu?

Vo svete, kde sa zmena klímy zrýchľuje a potreba systémových reakcií je čoraz naliehavejšia, ako môže učenie posilniť zainteresované strany a odborníkov z praxe, aby dosiahli spravodlivú a odolnú budúcnosť, o ktorú všetci túžime? Tento článok predstavuje začiatok mesačného skúmania vzdelávacích aktivít EIT Climate-KIC v rámci našich tímov a programov. Máme v úmysle ukázať, ako neustále vzdelávanie, experimentovanie a inovácie riadia naše úsilie v boji proti klimatickým zmenám prostredníctvom inovácií systémov. V priebehu júla zvážime, čo to znamená rozvíjať adaptačné schopnosti pre európske regióny, budeme diskutovať o budúcnosti financovania rozvoja v novej sérii podcastov a pozveme našich kolegov, aby sa podelili o vzdelávacie a experimentálne aktivity v rámci svojich zoskupení. (Viac na climate-kic.org)