Výskumníci nachádzajú zásadné medzery v metódach hodnotenia klimatických rizík

Výskumníci z univerzít v Zürichu, Viedni a Utrechte odhalili významné nedostatky v súčasných technikách hodnotenia klimatických rizík, ktoré by mohli viesť k vážnemu podhodnoteniu finančných strát súvisiacich s klímou pre podniky a investorov.

Štúdia Stefana Battistona z Katedry financií Univerzity v Zürichu a jeho spoluautorov, publikovaná v Nature Communications , identifikovala kritické nedostatky v spôsobe, akým sa v súčasnosti posudzujú riziká súvisiace s klímou pre podnikové aktíva .

Mnohé súčasné odhady klimatického fyzického klimatického rizika sa spoliehajú na zjednodušené a zástupné údaje, ktoré presne nereprezentujú skutočné vystavenie spoločnosti riziku. To môže viesť k výraznému podhodnoteniu strát súvisiacich s klímou s vážnymi dôsledkami na plánovanie obchodných investícií, oceňovanie aktív a snahy o prispôsobenie sa zmene klímy. (Melanie Nyfeler, Univerzita v Zürichu, viac na phys.org)