Takmer každá krajina EÚ porušila termín hlavného klimatického plánu

Vlády sa chystajú zaviesť požadovaný plán, aby sa klimatické ambície Európskej únie stali skutočnosťou, čím ohrozujú snahy o odstránenie príspevkov bloku globálneho otepľovania do polovice storočia.  Iba štyri z 27 vlád EÚ – Holandsko, Dánsko, Fínsko a Švédsko – dodržali nedeľný termín na predloženie svojich takzvaných národných energetických a klimatických plánov (NECP), kľúčového dokumentu pre úradníkov, ktorý ukazuje, ako zasiahnu. svoj podiel na cieli bloku na znižovanie emisií do roku 2030. Pätina, Taliansko, predložilo svoj plán v pondelok. (ZIA WEISE, viac na politico.eu)