5 faktov o cieli EÚ, ktorým je klimatická neutralita

V roku 2019 vedúci predstavitelia EÚ schválili cieľ dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050. Stalo sa tak v nadväznosti na záväzky, ktoré EÚ a jej členské štáty prijali pri podpise Parížskej dohody v roku 2015.

Čo znamená klimatická neutralita a ako EÚ dosiahne tento cieľ pri podpore blahobytu svojich občanov? Tu je päť faktov, ktoré potrebujete vedieť o ambíciách EÚ v oblasti klímy.  Keď hovoríme o boji proti zmene klímy, vždy hovoríme o znižovaní emisií skleníkových plynov. Ale nie je to len o tom. 

Stať sa „klimaticky neutrálnym“ znamená čo najviac znížiť emisie skleníkových plynov, ale tiež to znamená kompenzovať akékoľvek zostávajúce emisie. Takto možno dosiahnuť bilanciu čistých nulových emisií. Bilancia čistých nulových emisií sa dosiahne, keď sa množstvo skleníkových plynov uvoľnených do atmosféry neutralizuje. Dá sa to dosiahnuť sekvestráciou uhlíka, tj odstránením uhlíka z atmosféry, alebo prostredníctvom kompenzačných opatrení, ktoré zvyčajne zahŕňajú podporu projektov zameraných na klímu.  (Viac na consilium.europa.eu)