Ruská vojna s Ukrajinou zrýchľuje globálnu klimatickú núdzu, uvádza správa

Klimatické náklady prvých dvoch rokov ruskej vojny proti Ukrajine boli vyššie ako ročné emisie skleníkových plynov vyprodukované jednotlivo 175 krajinami, čo okrem narastajúceho počtu obetí a rozsiahleho ničenia ešte zhoršilo globálnu klimatickú núdzu.

Ruská invázia vytvorila najmenej 175 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e), uprostred nárastu emisií z priamych vojen, požiarov v krajine, presmerovaných letov, nútenej migrácie a únikov spôsobených vojenskými útokmi na infraštruktúru fosílnych palív – ako aj budúci uhlík. náklady na rekonštrukciu, podľa doteraz najkomplexnejšej analýzy vplyvov na klímu vyvolaných konfliktmi . (Nina Lakhani , viac na theguardian.com)