Zmena klímy: FISU 4-krokový plánovací nástroj pre členov je teraz k dispozícii

5. jún je Svetovým dňom životného prostredia. Ideálna príležitosť pre Medzinárodnú federáciu univerzitného športu poskytnúť svojim členom návod na riešenie klimatických zmien. Šťastný Svetový deň životného prostredia! Samozrejme, boj proti zmene klímy je niečo, čo musíme robiť po celý rok, každý rok, ale tento druh osláv pomáha objasniť túto veľmi dôležitú vec.

Znížte emisie uhlíka

Medzinárodná univerzitná športová federácia je odhodlaná dosiahnuť zmenu. Náš záväzok: znížiť emisie uhlíka o 50 % v roku 2030 a dosiahnuť čistú nulu do roku 2040.

FISU je od roku 2022 oddaným signatárom akčného rámca OSN pre oblasť klímy, ktorý založila Organizácia Spojených národov pre klimatické zmeny a je určený pre športové organizácie a zainteresované strany v športovom sektore s cieľom poskytnúť podporu pri dosahovaní globálnych cieľov v oblasti zmeny klímy. Pomocou tohto rámca FISU dúfa, že sa jej členovia môžu zaviazať k podniknutiu krokov a pomôcť znížiť globálne hrozby, ktoré predstavuje zmena klímy. (Viac na fisu.net)