5 VECÍ, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ O ZMENE KLÍMY A OCEÁNE

Keďže skleníkové plyny sú naďalej pumpované do atmosféry, náš oceán sa rýchlo zhoršuje. Pokiaľ však ide o opatrenia v oblasti klímy, ochrana najväčšieho ekosystému planéty zostáva prehliadaná a nedostatočne financovaná. V reakcii na to OSN obnovuje ambíciu urýchliť opatrenia v oblasti klímy a oceánov – a to aj prostredníctvom oceánskej dekády a cieľov trvalo udržateľného rozvoja – skôr, než bude príliš neskoro.

Zdá sa, že oceán dosahuje bod zlomu . Za posledný rok lámali povrchové teploty mora denné rekordy . Deväťdesiat percent populácií veľkých rýb na svete je vyčerpaných . Polovica koralových útesov je zničená . Trojitá planetárna kríza klimatických zmien, znečistenia a straty biodiverzity tlačí Zem, najmä život pod vodou, na pokraj vyhynutia. (AUTORI MJ ALTMAN A DYNAHLEE PADILLA-VASQUEZ, viac na unfoundation.org)