Navigácia na zelenej obchodnej hranici Európskej únie

Podľa EÚ k úniku uhlíka dochádza, keď podniky začnú premiestňovať priemyselné odvetvia do krajín s menej prísnymi environmentálnymi politikami alebo sa z nich dovážajú výrobky, čím sa zjavne obchádzajú nákladné politiky v oblasti klímy v Európskej únii.

Predtým, ako sa dostaneme k základom CBAM, je nevyhnutné objasniť politiky EÚ týkajúce sa klímy, ktoré v prvom rade prispeli k úniku uhlíka.

Genéza CBAM

EÚ sa neustále snaží byť na čele znižovania emisií skleníkových plynov. Tento ambiciózny cieľ sa stal základným aspektom nielen CBAM, ale aj systému obchodovania s emisiami Európskej únie (ďalej len „ EU ETS “), čo viedlo k vytvoreniu jedného z prvých veľkých trhov na obchodovanie s uhlíkom na svete. EU ETS je systém v rámci Európskej únie, ktorý penalizuje uhlíkovo náročnú výrobu produktov a stimuluje nízkouhlíkové emisie. (Aayush Rastogi, viac na lexology.com)