Cena 2024 LIFE za projekt TreeCheck zameraný na zmiernenie horúčav v mestách

Projekt LIFE TreeCheck vyhráva cenu LIFE 2024 v kategórii Climate Action za pomoc stredoeurópskym mestám pri minimalizácii efektu mestských tepelných ostrovov a ich zdravotných dopadov s využitím zelenej infraštruktúry. LIFE TreeCheck vyvinul okrem iného softvér na jednoduchšie plánovanie miest a aplikáciu pre verejnosť na rozpoznávanie stromov a zvyšovanie povedomia o potenciáli znižovania tepla. Projekt tiež spája poznatky a odborné znalosti pre nové opatrenia, postupy a technológie, ktoré mestám pomôžu vyrovnať sa s extrémnymi teplotami. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)