Nový informačný list WHO o teple a zdraví

Nový informačný list Svetovej zdravotníckej organizácie zdôrazňuje zvyšujúcu sa frekvenciu a intenzitu vĺn horúčav, ich zdravotné dopady na všeobecnú populáciu a konkrétne zraniteľné skupiny a zdravotné zásahy a politiky, ktoré môžu predchádzať rizikám a dopadom a znižovať ich. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)