Zmena klímy spôsobená človekom bola identifikovaná ako kľúčová hybná sila nebezpečných vĺn horúčav za posledných 12 mesiacov

Vedci z Climate Central, World Weather Attribution a Červeného kríža Červeného polmesiaca Climate Center v novej správe identifikujú zmenu klímy spôsobenú človekom ako kľúčovú hybnú silu pre rekordné globálne teploty a nebezpečné extrémne horúčavy za posledných 12 mesiacov. Vysoké teploty počas vĺn horúčav v južnej Európe v lete 2023 by nikdy nenastali bez zmeny klímy spôsobenej človekom. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)