Ako môže sušenie potravín zastaviť potravinový odpad a klimatické emisie

Znižovanie uhlíkovej stopy potravinárskeho sektora je čoraz naliehavejšie. Organizácia Spojených národov uvádza , že potravinársky sektor je zodpovedný za jednu tretinu všetkých emisií skleníkových plynov, pričom ostatné odhady sa pohybujú od 14 % do 50 % .

Väčšina diskusií o zmene klímy a znižovaní emisií uhlíka sa vždy dotýka výroby potravín. To isté platí pre diskusiu o ochrane biodiverzity prostredníctvom ukončenia odlesňovania a konverzie biotopov. Nie je teda prekvapujúce, že nízko visiace ovocie potravinového odpadu je často umiestnené vysoko na zozname riešení. (Arlin Wasserman, viac na weforum.org)