Cieľ EÚ v oblasti klímy do roku 2040

Podľa klimatického zákona EÚ sa do polovice roku 2024 nariaďuje návrh klimatických cieľov do roku 2040. Oznámenie o cieli v oblasti klímy do roku 2040 bolo zverejnené 6. februára 2024. Verejná konzultácia ukázala silnú podporu pre urýchlenie zmeny klímy. Európsky vedecký poradný výbor pre zmenu klímy odporučil zníženie emisií o 90 – 95 % do roku 2040 a uhlíkový rozpočet na roky 2030 – 2050 vo výške 11 – 14 Gt ekvivalentov CO2. EHSV toto oznámenie vyhodnotí a poskytne k nemu stanovisko. (Viac na eesc.europa.eu)